ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด